Grovsopor

Grovsopor och icke brännbart eller deponi kan inte lämnas vid ordinarie soptömning. Det är bara under grovsopsinsamlingen (en gång på våren och en gång på hösten) som grovsopor hämtas hos hushållen.

Du kan också lämna grovavfall och utsorterade restprodukter på återvinnings­centralerna.

Grovsopor eller deponi?

Grovsopor är skrymmande hushållsavfall som inte ryms i sopkärlet, till exempel kasserade cyklar, fåtöljer, barnvagnar och skidor.

Deponi, eller icke brännbart är avfall som varken kan återvinnas, brännas eller komposteras. Det kan vara till exempel husgeråd av keramik, porslin och glas, fönster- och spegelglas, proppar eller säkringar, tändstift, föremål av lera, porslin, keramik, gips och glas, isoleringsmaterial, sanitetsgods, sten, tegel, betong och kakel.

Hämtning av grovsopor 2017

I avfallstaxan ingår särskilda insamlingsrundor vår och höst, då hushållen kostnads­fritt kan lämna grovsopor och restavfall. Våren 2017 sker hämtning av grovsopor vecka 13 och 14 (27-31 mars samt 3-7 april) och på hösten vecka 42 och 43 (16-20 samt 23-27 oktober).  

Grovsopor hämtas samma dag som den vanliga soptömningen sker. I tätorterna sker hämtning med efterföljande fordon. På landsbygden sker hämtning med ordinarie fordon.

Grovsopor ska ställas ut vid tomtgränsen eller vid fordonets uppställningsplats för direktlastning senast kl 6.00 samma dag som soporna töms. Märk soporna med "Grovsopor". Högst sju kolli per hushåll hämtas. Ett kolli får inte väga mer än 15 kg och det ska kunna hanteras av en person.

Vid grovsopshämtningen kan även buntat ris och grova grenar lämnas. Mindre mängder restavfall som till exempel kasserade dricksglas, föremål av lera, porslin och keramik samt fönster och spegelglas kan också lämnas.

Vad får man inte lämna i grovsopinsamlingen?

  • Blandat avfall i sopsäckar eller annat emballage
  • Farligt avfall
  • Elskrot
  • Vitvaror
  • Kylmöbler
  • Bildäck eller bildelar
  • Verksamhetsavfall från jordbruk och industri

Granskad 2016-12-21
av Birgitta Andersson

Skriv ut