Håll rent med oss!

Var med och håll rent i Värnamo kommun i vår!

I flera år har Värnamo kommun varit med i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Många förskolor och skolor har hjälpt oss med att plocka skräp, för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Anmälan är öppen 15 februari-26 mars

Från 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda deltagare får utan kostnad skräpplockarmaterial som består av sopsäckar, soppåsar och skräpspel.

Obs! Anmäl er på www.skrapplockardagarna.se senast den 26 mars så kan materialet distribueras via kommunen (internpost/vaktmästeriets turbil) med start veckan efter påsk. Leverans sker till respektive postställe och den kontaktperson som ni angivit i anmälan. Ni som anmält er i tid får även en avisering via e-post.

Att tänka på vid skräpplockningen...

  • Skilj på brännbart skräp (t ex tuggummi, fimpar, tyg, plast och papper) återvinningsbart och pantförpackningar redan från början. (Mindre kul att sortera på nytt igen när allt ligger blandat i en påse.)
  • Var försiktiga med glas, porslin, keramik! Det är lätt att skära sig på vassa delar.
  • Hittar ni glas, metall och annat återvinningsbart (som inte är allt för nedsmutsat) sortera gärna vidare och lämna för återvinning
  • Hittar ni farligt avfall (t ex batterier, kemikalier eller elprylar) som måste tas om hand, skilj detta material från det vanliga skräpet.
  • Löv, sten och grenar ”på fel plats” behöver ni inte lägga i soppåsen.

Så här kan ni göra med påsarna/säckarna sedan…

Lägg påsarna och säckarna från skräprundorna i era i sopkärl på skolan - så hämtas det i samband med ordinarie soptömning. (Soppåsarna i våra sopkärl körs till Stomsjö avfallsanläggning för omlastning och därefter till Ljungby där de eldas och blir till fjärrvärme för Ljungbyborna). 

Skulle ni få ihop större mängder skräp som kräver hämtning, kontakta P-O Johansson på tekniska förvaltningen tel 37 71 85 när ni har haft aktiviteten.

Om ni ser fel och faror - låt oss veta...

Rapportera gärna in om ni stöter på nedskräpning av till exempel GC-vägar,
lekplatser, parker eller friluftsanläggningar i kommunen. Ärendet
vidarebefordras till rätt avdelning så att problemet kan åtgärdas. Du kan
felanmäla till tekniska kontoret på tre sätt:

Via mobilappen: ”Felanmälan Värnamo”, 
Via datornlänk till annan webbplats "Felanmälan"
Via telefon: 37 71 50.

Lycka till med skräpplockningen!

Granskad 2017-02-27
av Birgitta Andersson

Skriv ut