Åminne

Åminne är beläget några kilometer söder om Värnamo och har cirka 200 invånare. Samhället omkring det gamla järnmalmsbruket har en trivsam atmosfär och här finns barnomsorg och badplats.

I samhället har kommunen nyligen rustat upp samhällets gator och VA-ledningar. I samband med detta har en ny detaljplan tagits fram för norra delen av samhället. Detaljplanen möjliggör fyra nya bostadstomter. Dessa tomter fördelas i detta nu till intresserade i tomtkön. Om någon av dessa tomter återgår till tomtkön kommer den att redovisas såsom ledig tomt på denna sida.

Arbetet med en ny detaljplan i södra delen av samhället pågår. Kommunens ambition är att tillskapa ytterligare ett 10-tal byggklara villatomter i samhället.

Länk till sidan om förslag till detaljplan för södra Åminne.


  

Granskad 2017-06-02
av Peter Ringberg

Skriv ut