Åminne

Åminne är beläget några kilometer söder om Värnamo och har cirka 200 invånare. Samhället omkring det gamla järnmalmsbruket har en trivsam atmosfär och här finns barnomsorg och badplats.

I samhället pågår sedan några år tillbaka upprustning av samhällets gator och VA-ledningar. I samband med detta har en ny detaljplan tagits fram för norra delen av samhället. Detaljplanen möjliggör fyra nya bostadstomter.

Arbetet med gator och VA-ledningar samt ny detaljplan i södra delen av samhället pågår. Kommunens ambition är att tillskapa ytterligare ett 10-tal byggklara villatomter i samhället.

Karta över var de nya tomterna är belägna.PDF

  

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut