Värnamo

Intresset för tomter i Värnamo tätort har varit så stort att vi i nuläget inte har några tomter att erbjuda.

Villatomterna på Ekenhaga handelsträdgård är fördelade och byggnation pågår på flera tomter.

Under året planerar vi att göra en ny fördelning bland nyanmälda i tomtkön för de tomter som återlämnats.

Nästa område för villatomter blir i kvarteret Draken under förutsättning att detaljplanen som har tagits fram även vinner laga kraft. 

Länk till sidan om förslag till detaljplan för Draken 1 m fl.

 

 

Karta över bostadsområden med lediga tomter i Värnamo

 

 

 

 

Granskad 2017-06-02
av Peter Ringberg

Skriv ut