Markanvisningar

Värnamo kommun tillämpar både markanvisningar genom anbud och så kallade direktanvisningar. Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på denna sida. Det är mark- och exploateringsavdelningen som är din ingång om du är intresserad av mark för bostadsbyggande. Kontakta oss så berättar vi mer!

Villatomter fördelas genom kommunens tomtkö och försäljs genom mark- och exploateringsavdelningen, som även försäljer mark för verksamheter/industri. Tomtpriset för villatomter och mark för verksamheter/industri följer kommunens fastställda taxa för det avsedda området.

I riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal hittar du mer information om hur kommunen arbetar med markanvisningar. Du hittar dokumentet under Mer information.

För närvarande pågår inga markanvisningar. 

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut