Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet

Projektet är initierat av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och är ett av 37 projekt som fått bidrag av Delegation för Hållbara städer 2012. Syftet med projektet är att möjliggöra ett förverkligande av hållbara stadsdelar i Värnamo kommun utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Först ut blir Prostsjöområdet.

Planeringsprojektet är tänkt att pågå under perioden 2012-10-01 till 2016-12-31.

Här kan du läsa om de aktiviteter som skett i projektet från starten 2012 till idag. 

Lunchsamtal om hur Värnamo kan växa hållbart        

15 januari 2016
Ett samtal hölls idag i Vandalorum och handlade om hur Värnamo kan växa hållbart. Samtalet hölls mellan politiker, tjänstemän och näringslivet i Värnamo. Samtalet handlade om vad hållbart byggande är och hur Värnamo utifrån sin vision kan växa på ett hållbart sätt fram till 2035. Samtalet tog även upp lärdom från arkitekt Ralph Erskins tidigare arbeten. Flera gånger kom Prostsjöområdet upp som ett exempel hållbar stadsutveckling.

Videoinspelning av lunchsamtaletlänk till annan webbplats

Processen i att ta fram ett miljö- och gestaltningsprogram

Januari 2016
Under året kommer remissversionen av Prostsjöområdets miljö- och gestaltningsprogram att vara klar och skickas ut på intern remiss.

Bild som visar att tre strukturutredningar har varit underlag för en rapport som i sin tur varit underlag för ett inriktningsbeslut. Efter beslutet tas en remissversion fram innan den skickas ut på intern remiss för att sen revideras till en förslagsversion som antas i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut