Energirådgivning och tips

Energifrågan har flera dimensioner. För den enskilde är det främst en ekonomisk fråga, men i ett vidare perspektiv är det också en miljöfråga.

Uppvärmning

Många hushåll värms upp med el och troligen kommer vi inom överskådlig framtid fortsätta att använda el för uppvärmning. I Värnamo kommun finns goda förutsättningar för miljövänlig kretsloppsanpassad uppvärmning. Exempel på förnyelsebar energi är sol, vind, vatten och biobränsle som alla är bra alternativ eller komplement till traditionella system.

Råd och vägledning

För att få råd och vägledning i dessa frågor erbjuder Värnamo kommun energi- och klimatrådgivning. Rådgivaren förmedlar även kontakter mellan större företag och konsulter. Genom olika informationskampanjer hoppas energi- och klimatrådgivaren att energibehovet ska minska, dels genom effektivare system och dels genom ett klokare konsumtionsbeteende.

Du når energirådgivaren på kommunledningsförvaltningen i stadshuset.

Under Mer information har vi samlat några länkar till webbsidor där du kan få nyttiga tips om hur du kan spara energi. Du kan också hitta information om vad dina maskiner kostar dig under ett år.  

Intresserad av solceller?

Nu har vi en solkarta över kommunen där det går att se möjlig produktion av solel på din fastighet. Tänk på att detta endast är en uppskattning/beräkning och att verkligt utfall kan variera.

Granskad 2017-01-27
av Ingela Zander

Skriv ut