Ansökan/anmälan serveringstillstånd

Du skickar din ansökan till kommunen som beslutar om du får serveringstillstånd. Ansvaret för tillsyn och kontroll har kommunen tillsammans med polisen. 

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan alkoholhaltig dryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Det gäller alltid när man serverar alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning. En drink som ingår i entréavgiften räknas också som servering.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander

Skriv ut