Hinder för serveringstillstånd

Om alkoholservering kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Exempel som kan hindra serveringstillstånd:

  • störningar för omgivningen
  • restaurangtäthet
  • restaurangens inriktning, till exempel renodlad restaurang för matservering, restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till ungdomar
  • kända geografiska problemområden
  • ungdomshänsyn
  • idrottsanläggningar
  • serveringstillstånd i livsmedelsbutik eller shoppingcentrum
  • serveringsställen i anslutning till trafikleder

När det gäller idrottsanläggningar kan kommunen ange när det inte är lämpligt att servera alkoholdrycker. Kommunen kan också ange olika serveringstider för olika typer av evenemang i idrottsanläggningar.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut