Ansökan och anmälan

Du skickar din ansökan till kommunen som beslutar om du får serveringstillstånd. Ansvaret för tillsyn och kontroll har kommunen tillsammans med polisen. 

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan alkoholhaltig dryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Det gäller alltid när man serverar alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning. En drink som ingår i entréavgiften räknas också som servering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan serveringstillstånd.pdf 1 MB 2017-01-12 13.09
Bilaga till ansökan serveringstillstand.pdf 1 MB 2017-01-12 13.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmalan ändring av serveringstillstånd.pdf 1 MB 2017-01-12 13.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan upphörande av serveringstillstånd.pdf 968 kB 2017-01-12 13.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan serveringsansvarig personal.pdf 14 kB 2016-06-03 16.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan ändring av serveringsansvariga.pdf 985 kB 2017-01-12 13.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan förändring av verksamhet.pdf 103 kB 2017-01-12 13.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan serveringslokal för catering.pdf 1 MB 2017-01-12 13.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan provsmakning för innehavare av serveringstillstånd.pdf 977 kB 2017-01-12 13.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan tillstånd att krydda snaps.pdf 954 kB 2017-01-12 13.08

Granskad 2017-04-19
av Rebecca Johansson

Skriv ut