Förslag för del av Storgatan

Förslag till detaljplan för fastigheten Värnamo 14:2 (del av Storgatan)
i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för ett attraktivt centrumstråk med smidiga och samspelta kommunikationer. Planen innebär att stadsbussar i linjetrafik kan föras över en del av Storgatan mellan Köpmansgatan och Åbron som idag enbart får nyttjas av gång- och cykeltrafikanter samt av varutransporter till angränsande butiker.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-27
av Frida Fälth

Skriv ut