Förslag för del av Värnamo 14:42

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Värnamo 14:42 (del av Malmgatan) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en trafiksäker lösning i bostadsområdet Malmen med kortare avstånd för lokaltrafiken till och från området.

Planen medför därmed till att fordonstrafiken kan ha två permanenta bilvägar in till bostadsområdet.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnads­nämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg

Skriv ut