Förslag för Hjortsjö 7:17

Förslag till detaljplan för fastigheten Hjortsjö 7:17 i Rydaholms tätort

Planförslaget syftar till att göra det möjligt att utöka industri­verksamheten på fastigheten Hjortsjö 7:17 och ta i anspråk allmän platsmark för skyddsplantering gentemot reningsverket på andra sidan Sveavägen.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnads­nämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg

Skriv ut