Banner Överiktsplan

Hållbar utveckling

Vi tror att de främsta utmaningarna och möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom fyra områden.

Därför fokuserar kommunens nya översiktsplan på;

  • En attraktiv kommun
  • Främja näringsliv & hållbar tillväxt
  • Goda kommunikationer
  • Utveckla mark & vattenresurser

Till fokusområdena kommer en rad planeringsstrategier att kopplas där kommunens viljeinriktning för önskad utveckling av kommunens bebyggelse, mark- och vattenområden kommer visas.

Frågeställningar

Här är några exempel på olika frågeställningar som de olika fokusområdena kommer att hantera i den nya översiktsplanen.

  • Hur ska vi fortsätta utveckla Värnamo till en attraktiv bostadsort och landsbygdskommun?
  • Hur tar vi tillvara och utvecklar Värnamos position som handels- och näringslivscentrum i sydvästra Sverige?
  • Hur bygger vi en hållbar, nära, tillgänglig och robust infrastruktur som kan utveckla kommunen som regionalt delcentrum och som attraktivt läge?
  • Hur ska vi utveckla kommunens naturresurser, hur möter vi ett föränderligt klimat och hur ska vi ta vårt ansvar för en hållbar utveckling?
Bild som visar fokusområdet, - attraktiv kommun.

Illustrationerna ovan är symbolbilder för de fyra olika fokusområdena

Bild som visar fokusområdet, - hållbar näringslivsutveckling.
Bild som visar fokusområdet, - goda kommunikationer.
Bild som visar fokusområdet; - att utveckla mark- och vattenresurser.

Granskad 2017-09-01
av Christin Granberg

Skriv ut