Banner Värnamo kommuns översiktsplan Mitt Värnamo 2035

Översiktsplan, arkiv

Här finns äldre handlingar tillgängliga.

Genomfört arbete

April 2013 godkände miljö och stadsbyggnads­nämnden planprogrammet för arbetet med ny översiktsplan för Värnamo kommun.

Bild som visar programhandlingen för arbetet med att ta fram Värnamo kommuns nya, kommunövergripande översiktsplan.

Granskad 2017-05-24
av Ingela Zander

Skriv ut