Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och innefattar områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, demokrati, miljö och naturvård. Det är först när vi ser helheten som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Värnamos arbete med hållbar utveckling

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarnade eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö. Detta görs dels genom att agera förebild för andra med beslut och åtgärder som leder mot ett hållbart samhälle och dels genom att skapa förutsättningar för en god livskvalitet hos de som bor och verkar i kommunen.

Vi arbetar med hållbar utveckling ur alla aspekter och genom olika satsningar. Strategisk kan det handla om att skapa ett förvaltningsövergripande miljöprogram med åtgärder eller att lyfta frågor som involverar flera parter. Det kan också handla om att bidra till att Natur & Miljöboken ges ut i alla kommunens skolor.

Praktiskt kan det handla om medlemskap och styrelsearbete i hjärtefrågor som t.ex. hållbar mat och livsmedelsproduktion i föreningen Miljö Linné. Det kan också handla om att samordna utåtriktade aktiviteter som Earth hour eller arrangera föreläsningar och utställningar på olika teman som ett sätt att nå och påverka våra medborgare.

På dessa sidor kan du läsa lite mer om hur Värnamo jobbar med Hållbar utveckling. Vill du veta mer? kontakta oss gärna för mer information.

Granskad 2017-01-12
av Ingela Zander

Skriv ut