Kommunala råd

De kommunala råden i Värnamo har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder. I råden deltar valda representanter för olika intressegrupper och föreningslivet.

I Värnamo kommun finns

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut