Bors skola

Utemiljön vid Bors högstadieskola

Hur vill du att framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor ska se ut? Värnamo kommun gör en stor satsning för att förbättra miljön omkring skolan och vi vill att du som bor i Bor är med och bestämmer.

Framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor

3,5 miljoner finns avsatta för satsningen på utemiljön vid högstadieskolan i Bor och det är medborgarna i Bor som ska komma med idéer om vad man önskar i sitt närområde.

Bor-borna hade fram till 1 mars på sig att komma med idéer. Nu kommer en tjänstepersoner från kommunen och konsulter att sammanställa dem och presentera två förslag till vad man skulle kunna göra.

Två förslag presenteras på möte 31 maj

Nu är två skissförslag klara och den 31 maj presenteras de på ett nytt dialogmöte i skolan med start klockan 18.PDF Då är det dags för Bor-borna att tycka till om förslagen och ge synpunkter.

Förslagen är arbetsmaterial och alla aktiviteter kommer inte att finnas med i de färdiga förslagen som går till röstning. Här blir Bor-borna i högsta grad delaktiga i att utforma de färdiga förslagen.

Titta gärna på förslagen före mötet den 31 maj.

Efter dialogmötet bearbetas förslagen ytterligare och så framåt sommaren kommer Bor-borna att få rösta om vilket av de tre förslagen som vinner.

Våren 2018 är det sedan tänkt att spaden ska sättas i jorden.


Skissförslag mötesplatsen

Skissförslag mötesplatsen. Klicka för att zooma.

Skissförslag rörelseparken

Skissförslag rörelseparken. Klicka för att zooma.

Faktaruta: Medborgarbudget är en metod där utgångspunkten är att avsätta resurser till ett område som medborgarna känner närhet och engagemang för och låta invånarna vara med och prioritera hur resurserna ska användas.

Process för medborgarbudget.

Process för medborgarbudget. Klicka på bilden för att zooma.

Informationsmöte om medborgarbudget i Bor.

Det var fullsatt i klassrummet i Bor skola när Värnamo kommun informerade om medborgarbudget.

Granskad 2017-05-26
av Ingela Zander

Skriv ut