Bors skola

Utemiljön vid Bors högstadieskola

Hur vill du att framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor ska se ut? Värnamo kommun gör en stor satsning för att förbättra miljön omkring skolan och vi vill att du som bor i Bor är med och bestämmer.

Framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor

3,5 miljoner finns avsatta för satsningen på utemiljön vid högstadieskolan i Bor och det är medborgarna i Bor som ska komma med idéer om vad man önskar i sitt närområde.

Bor-borna hade fram till 1 mars på sig att komma med idéer. Nu kommer en tjänstepersoner från kommunen och konsulter att sammanställa dem och presentera tre förslag till vad man skulle kunna göra. När de är klara, bjuds Bor-borna in till ett dialogmöte, där förslagen diskuteras.

Efter det bearbetas förslagen ytterligare och så framåt sommaren kommer Bor-borna att få rösta om vilket av de tre förslagen som vinner.

Våren 2018 är det sedan tänkt att spaden ska sättas i jorden.

Här redovisar vi förslag och idéer efter hand som de kommer till oss.

Faktaruta: Medborgarbudget är en metod där utgångspunkten är att avsätta resurser till ett område som medborgarna känner närhet och engagemang för och låta invånarna vara med och prioritera hur resurserna ska användas.

Process för medborgarbudget.

Process för medborgarbudget. Klicka på bilden för att zooma.

Informationsmöte om medborgarbudget i Bor.

Det var fullsatt i klassrummet i Bor skola när Värnamo kommun informerade om medborgarbudget.

Granskad 2017-03-09
av Anita Johansson

Skriv ut