Sammanträdesdagar

Tekniska utskottet sammanträder som regel två gånger per månad
kl. 13.30.

Sammanträdesdagar 2017

24 januari
7 februari
21 februari
14 mars
28 mars
11 april
25 april
9 maj
23 maj
7 juni kl 08.00 (ändrat från 5 juni)
20 juni
22 augusti
5 september
19 september
3 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december

Granskad 2017-02-09
av Anita Andersson

Skriv ut