Sammanträdesdagar

Sammanträdestider 2017 barn- och utbildningsnämnden. Nämndens sammanträden hålls i regel onsdagar kl. 13.30.

18 januari

1 februari

15 februari

1 mars

15 mars

29 mars

12 april

26 april

10 maj

24 maj

7 juni

20 juni

16 augusti

30 augusti

13 september

27 september

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

6 eller 13 december

Granskad 2017-05-10
av Anna Grunditz

Skriv ut