Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

  • kulturverksamhet
  • bibliotek och lärcentra
  • bidrag till studieförbund
  • stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet
  • årliga kulturstipendier information, kulturstipendiater
  • medborgarservice
  • konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut