Sammanträdesdagar

Kulturnämndens sammanträden äger som regel rum en onsdag i månaden, kl 14.00, i konferensrummet, Kulturhuset Cupolen.

2017

25 januari
22 februari
29 mars och 26 april Inställt! istället 6 april (torsdag)
23 maj (tisdag)

30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Granskad 2017-03-06
av Solgerd Wilhelmsson

Skriv ut