Ledamöter

Medborgarnämnden har nio ledamöter.

Maria Johansson (C), ordförande, Monica Johnsson (KD), första vice ordförande och Vivi-Ann Roos (S), andre vice ordförande i medborgarnämnden.

Maria Johansson (C), ordförande, Monica Johnsson (KD), första vice ordförande och Vivi-Ann Roos (S), andre vice ordförande i medborgarnämnden.

Granskad 2017-02-07
av Anita Johansson

Skriv ut