Sammanträdesdagar

Medborgarnämnden sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli. Sammanträdena börjar kl. 13.15.

Sammanträdesdagar 2017

2017-01-18
2017-02-15
2017-03-14
2017-04-12
2017-05-10
2017-05-17 - OBS! extrainkallat sammanträde
2017-06-20
2017-08-16
2017-09-13
2017-10-11
2017-11-08
2017-12-06


Granskad 2017-05-17
av Louise Johansson Malmström

Skriv ut