Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. Det fullständiga protokollet finns tillgängligt på samhällsbyggnasförvaltningen.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) har vi plockat bort vissa personuppgifter i våra protokoll innan de har publicerats på webbplatsen.

Granskad 2017-05-24
av Christin Granberg

Skriv ut