Ledamöter

Upphandlingsnämnden består av nio ledamöter.

Dieter Wagner, ordförande, Gunnel Elf, förste vice ordförande och Charlotta Dahlbäck, andre vice ordförande.

Dieter Wagner (M), ordförande, Gunnel Elf (C), förste vice ordförande och Charlotta Dahlbäck (S), andre vice ordförande.

Granskad 2017-02-07
av Anita Johansson

Skriv ut