Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, och samordnar lekmannarevisionen av kommunens bolag och stiftelser.
Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ledamöter i kommunrevisionen

Anders Berglund (S), ordförande

Donald Crona (KD), vice ordförande

Thomas Lundquist (M)

Susanne Andersson (S)

Lennart Stockhaus (S)

Per Gussarsson (MP)

Leif Nygren (C)

Ingvar Strand ( SD)

Karl-Magnus Svensson (FP)

Kommunrevisionens ledamöter.

Kommunrevisionens ledamöter.

 

Sammanträdesdagar hösten 2016

15 september
20 oktober
23 november
15 december

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut