Ekonomi

Under 2015 använde Värnamo kommun 1,7 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, nästan 85 procent, gick till skola, vård och omsorg.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2016 till 32,78 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och landstinget för 11,26 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Det här får du för skattepengarna

Under 2015 betalade Värnamoborna tillsammans 1,4 miljarder kronor i kommunal skatt. Kommunalskatten i Värnamo var 2015 lägst i länet.

Det här fick du för skattepengarna 2015.PDF 

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,4 miljarder i kommunal skatt under 2015. Dessutom fick kommunen 230 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella stasbidrag samt 56 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Kommunens redovisning

Värnamo kommuns årsredovisning 2015.PDF

Delårsapport 2016.PDF

Bläddringsbar delårsrapport 2016.länk till annan webbplats

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2015/2016 har kommunen 200 miljoner i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 63,3 procent.

Mål och budget 2017

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 om Värnamo kommuns   Mål och budget för år 2017 samt utblick inför år 2018-2021.  

Mål och budget 2017, sammandrag.

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016.

Granskad 2017-04-05
av Rebecca Johansson

Skriv ut