Kvalitet, resultat och jämförelser

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olka mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med ledorden hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Mål sätts i nämnder och verksamheter för de kommunala verksamheterna, för att utveckla och åstadkomma förbättingar.

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår kommun, och dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och effektivt använda resurserna i de kommunala verksamheterna.


Granskad 2017-05-04
av Anita Johansson

Skriv ut