Grundskola

Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/15. Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Öppna jämförelser Grundskola.länk till annan webbplats

 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut