Jämställdhet

Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna.

Öppna jämförelser Jämställdhetlänk till annan webbplats hela rapporten

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut