Vård och omsorg om äldre

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar återkommande rapporter med jämföresler av vården och omsorgen om äldre.

I öppna jämförelser presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.


God och säker vård och omsorg


Värnamo kommun registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre. Du som kommuninvånare har då också möjlighet att jämföra din kommun med andra.

Omsorgsförvaltningen använder rapporten som underlag för diskussion och analys för att utveckla verksamheterna.

  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 67 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar
  • Vården i livets slut fortsätter att förbättras. Det är alltfler som erbjuds smärtskattning sista levnadsveckan, 47 procent
  • Under två veckor möter äldre som har hemtjänst i Värnamo kommun 11 olika personer från hemtjänsten, vilket är färre än genomsnittet i landet som är 15 personer.
  • Jämförelsen visar också att många äldre i särskilda boenden känner sig ensamma, precis som i övriga landet, och att många av de som är 75 år och äldre använder tio eller fler läkemedel
  • I rapporten för 2016 finns resultat från 130 kommuner som använder kvalitetsregistret Senior Alert. Värnamo arbetar med Senior Alert. Det innebär att man arbetar systematiskt för att upptäcka och åtgärda risk för bland annat fall, trycksår och undernäring.

Öppna jämförelser Äldrelänk till annan webbplats

 

Granskad 2017-03-20
av Anneli Forsgren

Skriv ut