Frivilligt arbete och organisationer

Värnamo kommun samarbetar med ett antal föreningar - dels för att sprida information och dels praktiskt i det stöd som ges till anhöriga.

Följande föreningar är medlemmar i nätverket: Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Röda Korset, SPF Seniorerna, Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) och Pensionärernas riksförbund (PRO) samt även representanter från Svenska kyrkan och Värnamo Missionsförsamling. Samarbete finns också med Anhörigföreningen Nyckeln och Studieförbundet Vuxenskolan.

Granskad 2016-12-19
av Ingela Zander

Skriv ut