Sjukvård och tandvård

Du som behöver hälso- och sjukvård i hemmet kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering, oavsett ålder eller diagnos.

Insatserna är behovsprövade och bedöms av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan även få munhälsobedömning i hemmet samt ersättning för nödvändig tandvård.

Habiliteringsinsatser

Region Jönköpings län har ansvaret för specialinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna ansvarar för habilitering i vardagen.

Granskad 2017-05-15
av Anna Sjögren

Skriv ut