Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård som utförs i hemmet av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Landstingets ansvar 

Landstinget ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser på vårdcentralernas mottagningar samt alla läkarinsatser. De har också ansvar för övriga specialistinsatser från till exempel kurator eller dietist samt nödvändig tandvård. Det innebär att det är till vårdcentralen du ska vända dig när du behöver kontakt med läkare eller tandläkare.

Granskad 2017-05-15
av Anna Sjögren

Skriv ut