Hemsjukvård

Du som har behov av att få hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet kan ha rätt till hemsjukvård, oavsett ålder eller diagnos. Det är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör bedömningen.

Vart vänder jag mig?

Om du inte är registrerad

Du som har behov av vård men inte är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering ska i första hand vända dig till din vårdcentral för bedömning.

Om du är registrerad

Du som har behov av vård i hemmet och är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering ska kontakta kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Kontaktuppgifter till hemsjukvården

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut