SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skadorna till följd av brand.

Utbildningen som är grundläggande riktar sig till brand- och säkerhetsansvariga med flera och syftar till att ge en kunskap om hur ett systematiskt brandskyddsarbete bör fungera.

Innehåll i utbildningen:

  • Syftet med ett systematiskt brandskyddsarbete
  • Syftet med brandskyddsansvarig och dennes roll
  • Hur en brandskyddsansvarig/säkerhetskontrollant planerar, genomför och följer upp sina arbetsuppgifter
  • Säkerhetskontrollantens del i det systematiska säkerhetsarbetet
  • Hur man genomför en kontrollrunda
  • Fika

Tid:

4 timmar

Antal deltagare:

6 - 12

Kostnad:

5.900 kronor per utbildning exklusive moms

Observera att kostnaden är per utbildning och inte per deltagare.

 

Ni har alltid möjligheten att anmäla ert intresse för att deltaga på en utbildning utan att ni själva kan fylla ett tillfälle med deltagare.
Vi samlar då ihop intresserade till ett tillfälle för att er kostnad ska bli så låg som möjligt.

Granskad 2017-01-01
av Maria Kauppinen

Skriv ut