Vägarbeten och avstängningar

Här under visas kortfattad information om pågående vägarbeten och tillfälliga avstängningar av allmän plats. 

Avstängningar under Värnamodagarna

I år är Värnamodagarna 22-27 augusti. Det kommer att påverka framkomligheten i centrum från och med 20 augusti. Flera gator kommer att vara helt avstängda för allmän trafik.

Köpmansgatan

Söndag 20 augusti kl 8.00 till tisdag 29 augusti kl 16.00.

Åbron och nedre delen av Pilgatan

Söndag 20 augusti kl 8.00 till tisdag 29 augusti kl 8.00.

Lasarettsgatan

Måndag 21 augusti kl 7.00 till tisdag 29 augusti kl 8.00.

Viadukten

Tisdag 22 augusti till söndag 27 augusti.
(Med undantag för den nya stadsbusstrafiken.)

Pumparegatan

Torsdag 24 augusti samt fredag 25 augusti mellan kl 13.00 och 19.00.

Fortfarande avstängningar för biltrafik i centrum

Vi fortsätter arbetet med att byta vatten­ledningar i centrala Värnamo och grävnings­arbetena påverkar fram­komlig­heten i centrum. Nu gräver vi på Köpmans­gatan. Det innebär att delar av Köpmansgatan är helt avstängd.  

Avstängningarna beror på att vi byter ut vatten­ledningarna för dricksvatten till övre delen av staden. Arbetet kommer vara klart till sommaren.

Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta:

Andreas Söderqvist, arbetsledare: 0370-37 70 76
andreas.x.soderqvist@varnamo.se

Karta avstängning april

Här ser du vilka vägar som kommer att drabbas av avstängningar.

Vatten- och avloppssanering i Kärda

Tekniska förvaltningen bygger om det kommunala vatten- och avloppsnätet i Lillvägen, samt de första 50 meterna av Hembygdsvägen från Kärdavägen räknat.

  • Byggstart i början av januari 2017.
  • Byggtiden beräknas till ca 2 månader. Framkomligheten för trafikanter och
    boende i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Missfärgat dricksvatten kan förekomma under byggtiden. Detta beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning av vattnet vid saneringsarbetena. Låt kranen stå fullt öppen i några minuter så åtgärdas problemet i de flesta fall. Det kan även vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Kontaktpersoner:

Lars Fälth, projekteringsingenjör/projektledare: 0370-37 72 26
Adam Rising, arbetsledare: 0370-37 79 51

Nya busshållplatser på Lagastigen

För att bemöta ändringar av linjetrafiken i Värnamo stad så bygger tekniska förvaltningen två hållplatser på Lagastigen, i höjd med Enehagens skola. Södra sidan av Lagastigen kommer att kompletteras med en permanent fickhållplats med plats för två bussar. På norra sidan av Lagastigen kommer det att byggas en provisorisk hållplats i samband med befintlig refug. Denna hållplats kommer att användas tills man 2017 bygger ut en permanent fickhållplats även på den sidan. Arbetet påbörjas i  november 2016.

Kontaktpersoner:

Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör: 0370-37 71 51
Adam Rising, arbetsledare: 0370-37 79 51

Ny gång- och cykelväg på Smultronvägen

Tekniska förvaltningen förbättrar det kommunala gång- och cykelvägnätet genom att bygga om delar av befintlig gata längs med Smultronvägen. Utformningen har tagits fram för att skapa säkrare och mer attraktiva cykelstråk. Gatan kommer utformas delvis med cykelfält och delvis med gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under 2016.

Granskad 2017-09-06
av Christin Granberg

Skriv ut