Digitala biblioteket

Digitala biblioteket är Värnamo kommunbiblioteks filial i Gummifabriken. Digitala biblioteket finns på plan 1. I biblioteket kan du använda alla de digitala tjänster som biblioteket förmedlar.

Digitala biblioteket är bemannat onsdagar kl 9-12. Du som har passerkort på Gummifabriken kan komma in i Digitala biblioteket med passerkortet.

Digitala biblioteket vänder sig i första hand till Campus Värnamos studenter men även andra besökare är välkomna.

I Digitala biblioteket kan du få hjälp med:

  • sökningar i bibliotekets mediekatalog
  • e-böcker och e-ljudböcker
  • söka i databaser
  • skaffa lånekort
  • fjärrlån
  • frågor kring källkritik
  • informationssökning i samband med uppsatsskrivning och projektarbete

Granskad 2017-05-17
av Åsa Ekblad

Skriv ut