Organisation och kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver all kommunal utbildnings- och barnomsorgsverksamhet, från förskolan för de minsta, till vuxenutbildning samt kulturskola.

Barn- och utbildningschefen har under sig verksamhetschefer för förskolan och grundskolan respektive gymnasiet och vuxenutbildningen samt chefen för kulturskolan, elevhälsachefen, Enheten för flerspråkighet samt intraprenadförskolor.

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden. 

Kontaktuppgifter

Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef
0370-37 80 25
elisabet.e.nord@edu.varnamo.se

Magnus Flink
Verksamhetschef gymnasieskola/vuxenutbildning
0370-37 73 38
magnus.l.flink@edu.varnamo.se

Helene Kristins
Verksamhetschef grundskola
0370-37 80 61
helene.m.kristins@edu.varnamo.se

Daniella Rydberg
Verksamhetschef förskola
0370-37 72 80
daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se

Annica Martinsson
Elevhälsachef
0370-37 72 35
annica.k.martinsson@edu.varnamo.se

Kansli

Lovisa Brasch
Förvaltningsekonom
0370-37 73 42
lovisa.s.brasch@edu.varnamo.se

Anna Grunditz
Kommunikatör
0370-37 82 80
anna.m.grunditz@edu.varnamo.se

Patrik Gustafsson
IT-strateg
0370-37 72 32
patrik.o.gustafsson@edu.varnamo.se

Tobias Haglund
Personalsamordnare
0370-37 72 31
tobias.e.haglund@edu.varnamo.se

Charlotte Jacobsson
Förvaltningsekonom
0370-37 74 52
charlotte.e.jacobsson@edu.varnamo.se

Bosse Johanson
Utvecklingsstrateg
0370-37 72 41
bosse.k.johanson@edu.varnamo.se

Tommy Johansson
IT-strateg
0370-37 73 66
tommy.t.johansson@edu.varnamo.se

Lena Karlsson
Nämndsekreterare
0370-37 72 34
lena.b.karlsson@edu.varnamo.se

Pernilla Lundin
Skoladministratör
0370-37 72 25
pernilla.g.lundin@edu.varnamo.se

Maria Nilsson
Ekonom
0370-37 76 24
maria.m.nilsson@edu.varnamo.se

Lisbeth Ringquist
Placeringsassistent
0370-37 78 56
lisbeth.e.ringquist@edu.varnamo.se

Pernilla Svensson
Placeringsassistent
0370-37 78 57
pernilla.p.svensson@edu.varnamo.se

Kontaktuppgifter till förskolechefer och rektorer hittar du på respektiva förskola/skolas webbplats

Förskolor i Värnamo kommun

Grundskolor i Värnamo kommun

Finnvedens gymnasiumlänk till annan webbplats

Enheten för flerspråkighet

Vuxenutbildningen i Värnamolänk till annan webbplats

Kulturskolanlänk till annan webbplats

Granskad 2017-04-21
av Anna Grunditz

Skriv ut