Särvux

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är vuxenutbildning för vuxna som tidigare gått i särskolan och behöver förbättra eller komplettera sin utbildning. Undervisning på särskild utbildning för vuxna är även möjlig för personer som fått en hjärnskada och i samband med det en begåvningsnedsättning. Man får studera på Särvux från och med den första juli det år man fyller 20 år.

Särskild utbildning för vuxna är en egen skolform. Utbildningen består av fristående kurser och ska ge kunskaper som motsvarar de som ges i den grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Man kan välja att studera en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser.

Det kostar inget att studera på Särvux.

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i Finnvedens gymnasiums regi i Värnamo. Under läsåret 2015-2016 pågår ett utvecklingsarbete inom särskild utbildning för vuxna i Värnamo kommun med målet att kunna erbjuda ett nytt utbud av kurser med start höstterminen 2016.

Granskad 2017-03-01
av Anna Grunditz

Skriv ut